photo-1648198890255-fdff26911b5b.jpg

Med bedriften

i fokus

Vi tilbyr
organisasjonsutvikling

Hvor er du bedre enn dine konkurrenter og kanskje dårligere?

En konkurranseanalyse er en skreddersydd analyse til gitt bedrift, hvor man har muligheten til å definere de viktigste konkurrentene på markedet. Vi sammenligner dem ved vesentlige økonomiske faktorer og status analyse. Konkurrent og markedsanalysen kan se på bedriftens og deres konkurrenters størrelse, vekst, lønnsomhet og effektivisering og bedriftene satt opp mot trend og markedsbehov.

Du vil få svarene på det du lurer på om bedriften din, og kunne potensielt avdekke forbedringsmuligheter i forhold til dine konkurrenter så vell som markedstrend og etterspørsel. Analysene utføres meget diskret og profesjonelt.

Så når vi går inn i bedriften med øye for for organsisasjon- eller forretningsutvikings øyemed har vi sett dere på innsiden fra før. Vi har mest sannsynlig et ganske godt innblikk i remmomè, trivsel hos ansatte, ubrukte forretningsmuligheter eller organisasjonens utfordringer. Men vi kommer også fort i gang uten at vi har kjennskap fra før.

Vi observerer at mange selskaper ofte virker topp-tunge. Store og dyre titler, mye innleie av arbeidskraft og ikke minst stor utskiftning av personale. Det er ofte liten bærekraft i det. Ofte er det ikke noe å si på hverken tjenestene eller produktene bedriftene selger, visjon eller arbeidskultur. Det handler oftest om organisasjonstrukturen og kulturen den bringer med seg.

Man ser seg ofte blind på eget.Vi hjelper deg med et godt beslutningsgrunnlag for å gjøre de rette og strategiske valgene for bedriftens fremtid!

Vi tilbyr markeds- og konkurrentanalyser

Hvor er du bedre enn dine konkurrenter og kanskje dårligere?

En konkurranseanalyse er en skreddersydd analyse til gitt bedrift, hvor man har muligheten til å definere de viktigste konkurrentene på markedet. Vi sammenligner dem ved vesentlige økonomiske faktorer og status analyse. Konkurrent og markedsanalysen kan se på bedriftens og deres konkurrenters størrelse, vekst, lønnsomhet og effektivisering og bedriftene satt opp mot trend og markedsbehov.

Du vil få svarene på det du lurer på om bedriften din, og kunne potensielt avdekke forbedringsmuligheter i forhold til dine konkurrenter så vell som markedstrend og etterspørsel. Analysene utføres meget diskret og profesjonelt.

Hvilke konkurransefortrinn har dere ovenfor deres konkurrenter?

  • Hvor er konkurrentene bedre enn dere?

  • Er dine ansatte like lønnsomme som dine konkurrenters ansatte, evt. hvorfor/hvorfor ikke?

  • Vet du deres markedsandel?

  • Kartlegging ifht. selskapets stauts i henhold til lønnsomhet, effektivitet, utvikling, størrelse samt markedsposisjon.

  • Vi fremhever bedrifts styrker og svakheter i forhold til dine konkurrenter

Adresse

E-post

Telefon

Sosiale medier

Olav Brunborgs vei 6,

1396 Billingstad

(+47)91706467

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn