analytics.js
top of page

Det finnes alltid en løsning

Oppdatert: 15. jun. 2023


Vi hører stadig kontrastene «endelig fredag og fri, eller ah er det mandag igjen». Med enten veldig muntert eller labert stemningsleie i måten det utrykkes på. Det gir en indikasjon på at jobben enten virker gøy eller strevsom. Jobb skal ikke være som sistnevnte. Det skal være gøy, motiverende, gi energi og mersmak. Det skal ikke føles tungt og slitsomt. Ja, alle har dager, tider eller andre faktorer som spiller inn slik at jobb kan virke tungt innimellom, men som hovedregel skal man skal glede seg til jobb. «Endelig mandag igjen, ny uke foran meg» med en positiv holdning er det arbeidsgiver burde etterstrebe.


Mange føler seg kanskje fanget eller forpliktet på et vis til å bli værende på jobben, men likevel trives en ikke på arbeidsplassen, eller liker ikke arbeidsoppgavene så godt. Eller kanskje man ikke en gang er helt sikker på hva som er feil, men det føles ikke riktig. Noe skurrer. Er det arbeidsgiveren, kollegaene, sjefen, får du for mye eller for lite ansvar, avviker arbeidsoppgavene for mye fra det som var tiltenkt? Er det lite mulighet for utvikling, eller noe helt annet som f.eks. for lang reisevei?


Det er så mangt som kan gjøre at hverdagen ikke føles helt riktig, eller at man er sliten, demotivert, at det er tungt å stå opp. Da er det dags for å gjøre en endring selv om det føles skummelt, rart eller annerledes. Noen elsker å hoppe ut i nye utfordringer, andre liker bedre trygge rammer og er rutinepreget. Dette er det arbeidsplassen som må tilpasse eller bestemme før en eventuell ansettelse. Derfor er det like viktig at den som rekrutterer og ansetter velger riktig kandidat, for det vil være helt avgjørende for om den ansatte vil trives og bli værende, eller ikke.


Her starter det allerede med kravspesifikasjon, at arbeidsplassen har en god bedriftskultur, at arbeidsgiver er helt sikker på hva som trengs, hvilke ferdigheter, evner og personligheter som er foretrukket og som vil passe inn på arbeidsplassen. Gjør man feil allerede her, så vil man risikere en ansatt som mistrives og som blir værende kort, og dette vil være svært kostbart for arbeidsgiver, gi dårlig renomme og gjøre den ansatte misfornøyd.


Grunner til at arbeidsgiver og rekrutterer gjør feil i prosessene sine kan være at man står overfor et tidspress og tar kjappe avgjørelser. Jobbanalysen gjennomføres ikke grundig nok, den formelle kompetansen blir ikke testet ut godt nok eller bedriftskulturen blir undervurdert under ansettelse. Kandidaten er uten tilfredsstillende faglig kvalifikasjoner eller en med for lite erfaring som rett og slett blir belastende fremfor en ressurs for kollegaer og arbeidsgiver. Det viktigste for arbeidsgiveren er da å sørge for å ha de riktige menneskene på plass til enhver tid, samtidig som man leder disse godt. Og det er viktig for den som rekrutterer at det er transparent mellom kandidat, arbeidsplass og rekrutterer slik at det blir gjort riktig fra start.


Det kan dermed være viktig å tenke gjennom; trives jeg der jeg er i dag? Trenger jeg nye muligheter eller utfordringer? Skal jeg tørre å begynne å titte og evt søke, eller kanskje jeg skal gå til en rådgiver for å rådføre meg hvor jeg skal hen. Samtidig er det viktig at rekrutterer og arbeidsgiver unngår fellene underveis når man først får en kandidat som virker aktuell for stillingen. Vær sikker på hva man er ute etter, ha klart kravspesifikasjonen. Ikke bruk unødvendig tid til en kandidat som ikke er aktuell eller for ens egen skyld fordi man ikke er godt nok forberedt eller tar seg god nok tid til prosessen. Og for enten aktive eller passive søkere, så vil det alltid finnes nye muligheter. For det å trives på jobb hvor du tilbringer så mye tid, er faktisk veldig viktig.
Skrevet av Anna Stensrud, Setsaas Rekruttering. Onsdag, 26.04.23.

89 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

댓글 1개

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
Aasmund Setsaas
Aasmund Setsaas
2023년 6월 26일
별점 5점 중 5점을 주었습니다.

Ja, det er alltid en løsning !

좋아요
bottom of page