analytics.js
top of page

Sammen
mot målet

photo-1447069387593-a5de0862481e.jpg

Interimledelse

(midlertidig ledelse)

Rådgivning

Interimledelse (midlertidig ledelse)

Interimledelse betyr innleie av en løsningsorientert og dyktig leder.

Vedkomne skal kanskje lede en endringsprosess i et selskap over en gitt tid, eller føre et prosjekt. Eller skal kanskje bistå i akutte og kritiske arbeidssituasjoner?

 

I slike situasjoner vil det være tidkrevende og utfordrende å finne riktig person på kort varsel. Det kan også være mangel på en intern kandidat, og derfor vil vi kunne være en mulighet for å bistå deres stab i tiden det skulle trengs.


Vi kan gå inn i midlertidige stillinger for å kunne opprettholde normaldrift av organisasjonen. Dette med leder og mellomlederstillinger til deltid/heltid stilling gjennom avtalt tid.

Rådgivning

Vi kan stille som rådgivere for generell ”ball kasting” for ledere, mellomledere og medarbeidere. Gjeldende alt som berører deres arbeid og arbeidsplass. Det finnes teoretisk 4 typer av rådgiving

 • Direkte rådgiving, med direkte arbeid med individet.
    Personlig og personrettet rådgiving.

 • Indirekte rådgiving, med individet via rådsøker.
    Eksempelvis, Daglig leder søker råd på vegne av selskapet.

 • Indirekte rådgiving, arbeid med hjelpsøker for å utvikle arbeidskompetanse.
    Eksempelvis: Karriereveiledning.

 • Indirekte rådgivingsarbeid med hel eller deler av organisasjon.
    Gjerne system rettet rådgiving, innovasjon og undervisning/kurs basert kun i organisasjon.

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å lede prosjekter. I næringslivet er dette en høyt utviklet disiplin med en lang rekke verktøy og teknikker, og hvor det kreves mye spesialisert kunnskap og ferdighet. Vi bistår der dere trenger oss.

Begrepet prosjektledelse er en oversettelse av det engelske «project management». «Lede» (manage) betyr i denne sammenhengen håndtere, forestå, overkomme eller kontrollere.

Prosjektledelse er altså ikke det samme som lederskap i prosjekter. Lederskap er en sosial prosess hvor lederen søker å nå sine mål gjennom andres arbeid. Lederskap i prosjekter omfatter blant annet oppgaver som teamutvikling, motivasjon, involvering og konfliktløsning.

Prosjektledelse omfatter både prosjektstyring og prosjektorganisering.

Dette gir grunnlag for å skille mellom to ulike prosjektperspektiver: oppgaveperspektivet med fokus på hvilke oppgaver som skal løses, og organisasjonsperspektivet med fokus på hvordan organisasjonen skal fungere.

Markedsføring

Vi kan integrere gjennom alle våre tjenester og prosesser markedsmateriale tilpasset situasjon og behov. Vi har knyttet til oss et kreativt nettverk: Rosser AS, som vi har vært samboere med. Et kollektiv av spesialister som leverer alt av kommunikasjon og digitale tjenester.

 • Annonsering i tradisjonelle medier

 • Målrettede markedsføringskampanjer i sosiale medier

 • Større kampanjer som tiltrekker seg

         kandidatprofiler over en lengre tidsperiode

 • Dedikerte employer branding kampanjer

 • Spesialdesignede bilder

 • Utvikling og produksjon av video

 • Design av logo

 • Merkevare kommunikasjon

 • Bygging av omdømme og strategi

bottom of page