analytics.js
top of page

Rekruttering
& nærliggende tjenester

Image by Chris Lawton

Rekruttering

God rekruttering er helt avgjørende og den viktigste beslutningen en leder

gjør i sitt arbeid.

Outplacement

Det å ha en godt utprøvd strategi er helt avgjørende for at prosesser blir vellykket.

Kurs &

lederutvikling

Vi kan ta oss av all utarbeiding

og implementering av

foredrag og kurs.

Coaching

& Karriereveiledning

Gjennom karriereveiledning hjelper vi deg å se dine muligheter ut ifra det

menneske du er, og kan bli.

Rekruttering

God rekruttering er helt avgjørende og den viktigste beslutningen en leder gjør i sitt arbeid. God rekruttering er lønnsomt! Vårt arbeid baserer seg på velprøvd metodikk med basis i bred erfaring, kompetanse og forretningsforståelse. 

Outplacement

Det å ha en godt utprøvd strategi er helt avgjørende for at prosesser ved nedbemanning blir vellykket, og da for alle parter. Vi tilføyer en tillitsfull tredjepart, en engasjert og medmenneskelig part, med en profesjonell og ryddig arbeidsprosess.

 

Hvordan gjøre en god nedbemanning? Kontakt oss for gode råd og bistand.

Setsaas Rekruttering tar vare på alle mennesker i alle deler av arbeidslivet. Vi bistår ved veiledning, gjennomføring og planlegging av nedbemanningsprosesser eller omstilling.

Vi har også muligheten til å hjelpe kandidater som nylig har mistet arbeidet sitt ut i ny jobb ved ny-jobbplassering. I dette ligger at tidligere arbeidsgiver, gjerne i forbindelse med avklaring av sluttpakke, søker bistand fra oss for personlig rådgivning og trening i CV, presentasjon, testing og intervjuer. Vi guider vedkomne inn i ny jobb, via gammel arbeidsgiver. Vårt mål gjennom hele omstillingen eller nedbemanningen er å få den eller de aktuelle medarbeider(ne) inn i nytt arbeid i tillegg til egenutvikling og kompetanseheving.

 

Vi fasiliteter og gjennomfører:

 • Karriererådgiving

 • Rådgivning i forbindelse med sluttpakker

 • Lederstøtte

 • Medarbeiderutvikling

 • Workshops

 • Kommunikasjonsrådgivning

 • Bistand i juridiske spørsmål

Kurs og lederutvikling

Vi skreddersyr etter hvert enkelt firmas behov. Vi kan også arrangere teambuilding for medarbeidere og ledere, gjennom kursing, sosiale eventer og kompetanseheving.  Vi kan ta oss av all utarbeiding og implementering av foredrag og kurs.

Aktuelle kurs

- Ny som leder,  fra medarbeider til leder 

Kurset har fokus på de utfordringer som møter deg som er ny som leder. Vi gir deg kunnskap og verktøy for at du skal lykkes i din nye jobb, eller framtidige lederstillinger.

- Endringsledelse 

Endringer vil ha konsekvenser for hver enkelt medarbeider, team og grupper. Rutiner, prosedyrer og kultur blir også påvirket. I kurset tar vi opp hvordan slike forhold kan kartlegges og håndteres av virksomheten.

Coaching og

Karriereveiledning

Hva er egentlig karriereveiledning, og gjennom karriereveiledning hjelper vi til med å se dine muligheter utfra det menneske du er, og kan bli. Med vår kompetanse og verktøy kan vi gi konkrete og verdifulle råd om fremtidig karriere. Karriereveiledning passer for de som allerede er fornøyd i jobb, har klare ambisjoner, så vel som for de som ikke er helt sikker på hvilken vei en skal velge. Dette er et godt tilbud for voksne og ungdom. Et dytt i riktig retning kan bidra meget positivt uavhengig av alder.

Ved en karriereveiledning setter du deg sammen med våre kompetente rådgivere, og sammen kartlegger dere dine erfaringer, egenskaper og kompetanse. Vi skal bli kjent med deg, dine ambisjoner, motivasjoner og finne de miljøene som gir den riktige veksten og utfordringer.

 

Ved å ta karriereveiledning kan du slippe å ta feil utdanningsvalg og karrierevalg, og øker sjansen betraktelig for å finne en jobb du kan trives godt i og med riktige utviklingsmuligheter.

Vi ser både i studielivets fase og i yrkeslivet at det er mange som gir opp utdannelsen, tar nye valg, flere tar omskolering og voksenopplæring enn noen gang før. Vi mener bestemt at det er mange timer og kroner som kunne vært spart ved å ta karriereveiledning som ung, for å stake en vei til en yrkesgruppe som passer for akkurat deg. Som voksen er det fortsatt ikke for sent. Tvert om. Man har mer erfaring, større viten over hva man trives med og hvorfor.

Kartlegging og bedre oversikt over din faglige- og erfaringsbaserte kompetanse, vil gi deg bedre selvinnsikt og større muligheter på veien mot din nye jobb. Vi skreddersyr alltid karriereveiledningen ut i fra din ambisjon og ditt behov. Karriereveiledning og rådgivning passer for alle, uansett alder og jobberfaring.

 

Vi tilbyr:

 • Rådgiving og veiledningssamtaler

 • Mentoring

 • Intervjutrening

 • Kompetansekartlegging

 • Profesjonell CV

 • Søknad og åpen søknad

 • Råd før forhandlinger i ansettelsesprosessen

 • Referansesjekk

Se våre utlyste stillinger

bottom of page