analytics.js
top of page

Srekruttering sine tips

Forberedelser til jobbintervju


Hva kan du gjøre for å forberede deg best mulig i forkant av et jobbintervju? Setsaas Rekruttering gir tips. Les gjennom søknaden du skrev og utlysningen fra arbeidsstedet nøye, gjerne flere ganger. Skaff deg informasjon om arbeidsstedet via nettsiden deres før du møter opp på intervju. Har du bekjentskap til noen i bedriften, så snakk med de på forhånd for å innhente mest mulig informasjon og for eventuelle tips. Vær helt klar overfor deg selv hvorfor du søker denne jobben og hvorfor du ønsker den. Ha avklart på forhånd for deg selv dine ferdigheter og gjerne eksempler på situasjoner hvor disse ferdighetene har kommet til nytte. Vær klar over dine ferdigheter, hva du kan bidra med på den arbeidsplassen og hvorfor det er relevant for jobben du søker på- så vil du øke sjansen for å være en aktuell kandidat.


Forbered en presentasjon på rundt ett til to minutter om deg selv, og hva arbeidsplassen burde vite om deg er greit å ha klart på forhånd da intervjueren ofte vil spørre «kan du fortelle litt om deg selv». Når du presenterer dette burde det ha sammenheng med arbeidsplassen, hvilke egenskaper du har, hvilke ferdigheter du har, hva har du skrevet i din CV og søknad som er mest aktuelt for denne arbeidsplassen. Intervjueren vil også kunne spørre om selskapet sin posisjon på markedet og f.eks. hvilke konkurrenter de har. Dette er også greit å ha undersøkt litt på forhånd, selvfølgelig ikke alle, men noen få bare for å vise at du ser helheten i selskapet og deres posisjon.


Ha klart noen salgs punkter før du møter opp til intervjuet, og hvorfor du ønsker denne jobben. Her skal du selge inn hvorfor du er riktig kandidat for akkurat denne stillingen i dette selskapet. Skal du jobbe som eller søker jobb som f.eks. rådgiver er det viktig at du er god på kommunikasjon og god til å lytte. Da burde du fremlegge noen eksempler på hvordan dette har kommet godt frem f.eks. på tidligere arbeidsplass. Du må vise at du allerede har sett for deg at du arbeider på denne arbeidsplassen, hvordan jobben vil gjøre deg godt og hvordan du kan tilføye arbeidsplassen godt arbeid. Vis at du er genuint interessert innerst inne.


Sett deg selv i intervjueren sitt ståsted, hvorfor skal de ansette nettopp deg? Dette har sammenheng med hvorfor du søker på stillingen. Det er kanskje ikke vits å søke på en stilling helt utenfor din kompetanse, for vil du egentlig trives da? Men du har noe kompetanse, men kanskje ikke alle kompetansekravene som står oppført. Da er det også lurt å se på «hva de ønsker» og «hva de krever». Dersom du ikke har alle kompetansekravene så kan du komme de i forkjøpet dersom de nevner det, «jeg antar at dere ser etter en kandidat med dette kompetansekravet (), men selv om jeg ikke har det på papiret så kan jeg dette og dette () samtidig som jeg lærer veldig fort». Selg deg selv inn der du kan fordi ofte er ikke kompetansekravene så svart-hvitt som det står oppført. Prøv å finne smutthull der du kan tilføye din kompetanse som kan erstatte det kravet de allerede har skrevet ned i søknaden.


Forbered også spørsmål til intervjueren på forhånd, gjerne direkte til vedkommende f.eks. «hva slags kandidat hadde vært deres drømme kandidat?» eller til f.eks. arbeidsplassen «hvordan løser dere disse () situasjonene på arbeidsplassen?» Uansett så burde du forberede et spørsmål eller to for å vise genuin interesse, det kan også være noe du kommer på underveis i intervjuet. Ikke svar «nei, ikke egentlig» for det kan gi inntrykk av at du ikke er så interessert. Har du flere intervjuer på samme dag, så bare omformuler spørsmålet litt for å ikke føle at du kun repeterer deg selv, men samtidig gjør det enkelt.


Til slutt: Øve, øve og øve. Øv så mye du kan på forhånd. Si det du skal si høyt, det holder ikke å bare nevne det inni deg. Stå foran speilet og ha et intervju med deg selv. Eller samle noen venner eller familie og vær en intervjuer, en kandidat og en observatør. Så gir man hverandre tilbakemelding og rullerer på oppgavene for å sette seg best mulig inn i alle mulige scenarioer. Får man ikke gjennomført dette, så ta opptak av deg selv og hør på opptaket og prøv å forbedre det fra gang til gang.Lykke til.

srekruttering intervju
Setsaas Rekruttering

35 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Aasmund Setsaas
Aasmund Setsaas
Jun 26, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Meget godt skrevet ! 😊

Like
bottom of page