analytics.js
top of page

Hva er HR sin rolle ved automatisering av jobber og arbeidsprosesser?


Anne Lian, Onsdag - 22. mai 2024Med inntoget av kunstig intelligens (AI) står HR-avdelingen overfor en paradoksal utfordring: Kan man ha en humanistisk tilnærming til utskiftning av mennesker med maskiner? Dette krever en delikat balansegang hvor ledere må sikre teknologisk fremgang, men fortsatt opprettholde tillit og motivasjon blant eksisterende ansatte.


Nicolay Worren, førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), kommer til konferansen Agile virksomheter 2024 30. mai for å snakke om HR sin rolle i automatisering. Han vil snakke om Automatiseringspotensialet ifølge nyere undersøkelser, konsekvenser, planlegging og innføring, samt hvordan HR og IT kan samarbeide.


Hvor ligger det største potensialet for automatisering?

"Det finnes undersøkelser som vurderer hvilke enkelt-stillinger og profesjoner som blir mest påvirket, og også hvilke sektorer i samfunnet som vil bli mest påvirket. Men det er sannsynligvis unntaket at en jobb vil bli fullstendig automatisert bort, selv om det forekommer.

Langt mer vanlig vil det være at man benytter KI som verktøy på den måten at enkelte oppgaver blir automatisert eller støttet ved bruk av KI.

Samtidig skjer utviklingen så raskt at det er vanskelig å spå hva situasjonen vil være 2-5 år frem i tid. Det finnes eksperter som hevder at flere profesjoner vil bli erstattet av KI på lengre sikt", sier Nicolay Worren.


Automatisering fører gjerne til en ny balanse mellom kompetanse utvikling og kompetanse avvikling. Hva må ledelsen tenke på for å skape motivasjon blant de ansatte?

- Det kommer litt an på hvilket av de to scenariene jeg nevnte ovenfor at man er i. I de fleste tilfeller vil ledelsen være avhengig av å involvere ansatte for å innføre KI, og i de fleste tilfeller tror jeg ansatte vil ha egeninteresse av å delta i slike prosjekter. Men det er selvsagt også eksempler hvor automatisering medfører en fare for nedbemanning og hvor det vil være mer krevende for ledelsen å håndtere situasjonen, sier Worren.


Hva er HR sin rolle i automatiseringsprosjekter og hvordan bør de samarbeide med IT?

"Når det gjelder generativ KI slik som ChatGPT så er jo det et verktøy som alle potensielt kan og vil benytte, så det er ikke slik at IT nødvendigvis har kompetanse eller eierskap til teknologien, annet enn å gjøre den tilgjengelig.

Når det gjelder HR så tenker man ofte på at HR har å gjøre med mennesker, men jeg tror generativ KI betyr at HR i større grad må fokusere på arbeidsoppgaver og systemet som helhet, i tillegg til menneskene", avslutter Nicolay Worren.


Nicolay Worren er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og medstifter av firmaet Reconfig. Worren har en mastergrad fra McGill University i Canada og doktorgrad fra Oxford University. Han har publisert fagartikler om virksomhetsorganisering i ledende fagtidsskrifter og skrevet en lærebok utgitt av Routledge (2018). Han arbeidet tidligere i konsulentbransjen og har bistått ledere i en rekke virksomheter med å utvikle og introdusere nye organisasjonsmodeller. Han skriver også en blogg: www.organizationdesign.net


1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page