analytics.js
top of page

Jobben din er psykt viktig !
Psykiske lidelser er den sykemeldingsårsaken som øker mest, og bare i andre kvartal utgjorde slikt fravær nesten 1,9 millioner tapte dagsverk. For mange med slike lidelser vil det være bedre å ha en jobb å gå til enn å være hjemme med sykemelding. Psykiske problemer er i dag en av Norges dyreste sykdommer. En rapport fra Helsedirektoratet i 2019 viste at psykiske problemer kostet Norge 280 til 290 milliarder per år.

Skrevet av: Aasmund Setsaas, sist oppdatert 19.01.24


– Omfanget har ikke blitt mindre de siste årene. Vi mener derfor at det bør målrettet brukes midler på tiltak som setter virksomhetene i bedre stand til å beholde og tilrettelegge for psykisk syke i arbeidslivet. For mange kan dette være et svært viktig steg på veien mot tilfriskning, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Kampanje i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

HR Norge sparker i gang kampanjen «Jobben din er psykt viktig!» på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.


– Undersøkelser har vist at psykiske lidelser står for like mange tapte arbeidsår til uføretrygd som alle kreft- og hjerte-karlidelsene til sammen. Men vi vet at for mange som forsvinner ut av arbeidslivet ville det vært bedre å ha en jobb å gå til.

Det virksomhetene er aller mest bekymret over er mangel på kompetanse, da må vi sørge for å holde flinke folk i jobb så lenge det er mulig. Om vi klarer å tilrettelegge og holde folk i jobb er det vinn vinn både for de med lettere psykiske lidelser som har godt av å ha en jobb å gå til, for virksomhetene som beholder kompetanse og for samfunnet som sparer penger og ikke minst blir den beste versjonen av seg selv, sier Bolstad.

Kampanjen har støtte hos Rådet for psykisk helse, som også ser viktigheten av arbeidslivet og vår psykiske helse.


– Arbeid er bra for livskvaliteten vår – også for de av oss med en psykisk lidelse.

Det er også samlet sett viktig for den psykiske folkehelsa at vi klarer å skape et inkluderende arbeidsliv der også mennesker som strever psykisk får en plass i arbeidslivet i egnet arbeid. Arbeidsplassens evne til å ivareta og tilrettelegge for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb, og det kan påvirke bedriftens resultater, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Svært høyt fravær i Norge

Fravær knyttet til psykiske problemer utgjør 25 prosent av legemeldt fravær, og er det sykefraværet som øker mest i Norge, ifølge nye tall fra NAV. Særlig er det kvinner som rammes, og psykiske lidelser er i ferd med å ta igjen muskel- og skjelettplager som årsak til sykefravær for kvinner. Men også hos menn vokser sykefravær som følge av psykiske lidelser.

–For mange med psykiske helseproblemer kan arbeid bidra til at de blir raskere friske, og takhøyde og tilrettelegging internt i firmaer kan utløse både lojalitet og leveranser av en kvalitet som i sum gir positive effekter over hele linja, sier Gundersen.


Flere tiltak må revideres og iverksettes

Regjeringen har lovet å bevilge 150 millioner kroner for å utbedre lavterskeltilbud innenfor psykisk helsevern. Dette er utrolig viktig. Midlene som i dag brukes på sykefravær er så enorme, at bare helt små forbedringer gir mange hundrede millioner i innsparing. En av de beste

investeringene, er å investere i virksomhetene både før, under og etter det som ellers kunne endt opp som en psykemelding, mener Bolstad.

– IA avtalen har mye bra i seg, men det må flere og bedre tiltak til. Vi vet at de virksomhetene som skårer høyt på arbeidsmiljø i forskningen, har høyt jobbengasjement, god arbeidsrelatert helse og lavere sykefravær, sier Bolstad.


Han er i tillegg kritisk til at det kanskje i noen tilfeller skrives ut sykmeldinger for raskt og lenge – i stedet for å se på andre muligheter. I tillegg bør man vurdere større bruk av lønnstilskudd

– Jeg mener legenes portvokterfunksjon må gjennomgås, og det må bli lettere for virksomhetene å komme i dialog med legene som utsteder sykemelding for oppfølging. Dialog er i det store og det hele svært viktig når en medarbeider sliter med psykisk sykdom, sier Bolstad.40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page